Skip to content

Crusaders Community Corner – February 2022

CRUSADERS COMMUNITY CORNER

Crusaders Celebrating their Birthdays

1st Feb – Beethoven Fernandes (M)
2nd Feb – Clifton Rodrigues (V)
3rd Feb – Ruzarinha Fernandes (V)
5th Feb – Marcelina Fernandes (P)
5th Feb – Avito De Souza (P)
6th Feb – Deborah Crasto (M)
7th Feb – Estephan George (V)
8th Feb – Ramila Furtado (V)
8th Feb – Janet Fernandes (M)
8th Feb – Blanche Rodrigues (P)
10th Feb – Steven Soares (P)
11th Feb – Nettie Pereira (V)
11th Feb – Mrs. Lourdes Fernandes (M)
12th Feb – Agnela Gonsalves (M)
12th Feb – Mariana Da Costa (V)
13th Feb – Edwin Fernandes (M)
14th Feb – Fiona Fernandes (M)
14th Feb – Clair Costabir (M)
14th Feb – Louis Menezes (P)
14th Feb – John Baretto (M)
15th Feb – David Pereira (V)
16th Feb – Bismark Torcato (M)
18th Feb – Delwin Aquino (P)
19th Feb – Conrad Pinto (V)
20th Feb – Peter Pereira (Dom Pedro) (V)
22nd Feb – Fernando Lobo (M)
23rd Feb – Marie Dias (M)
27th Feb – Santana D’ Cruz (V)
28th Feb – Pedru Fernandes (V)

 

Crusaders Celebrating their Wedding Anniversaries

1st Feb – Mary & Louis Alvares (V)
1st Feb – Castillo & Saroja Noronha (M)
6th Feb – Jude & Niranjan Pal (P)
7th Feb – Rosario & Lovina Gonsalves (P)
8th Feb – Espy & Silvester Fernandes (V)
11th Feb – Clair & Blaise Costabir (M)
11th Feb – Lumen & Menino Fernandes (P)
12th Feb – Capt. Drobny & Maria Fernandes (M)
21st Feb – Agnelo & Rose Pereira (M)

 

 

Crusaders Recently Married (Vasco Zone)

 

Royston & Arlinda Silveira

married on 7th January 2022